Microbe+

Biologiczne rozwiązania dostarczone przez naturę

Skontaktuj się z nami

Microbe Plus przy wykorzystaniu unikalnych kompozycji bakterii oferuje rolnikom skuteczne produkty biologiczne, które wspierają ich uprawy i zwiększają plony.

Naszym celem jest tworzenie skutecznych metod biologicznej ochrony upraw, które pozwolą rolnikom w każdym zakątku świata na efektywną produkcję wysokiej jakości żywności przy zachowaniu troski o środowisko.

Poznaj nas

Działanie „3 w 1”

Microbe Plus oferuje biologiczne produkty zapewniające ochronę, stymulujące rozwój oraz wzrost upraw, a także zwiększające plony. Nasza oferta obejmuje produkty biologiczne zawierające pożyteczne mikroby, które pomagają poprawić zdrowie upraw, wpływają korzystnie na stan gleby oraz wspierają przyswajanie składników odżywczych. Mikroby w naszych produktach są starannie dobierane ze względu na ich zdolność do kolonizacji roślin i tworzenia symbiotycznych relacji, które przynoszą korzyści zarówno roślinie, jak i mikrobom. Biologiczne produkty Microbe Plus pomagają roślinom w walce z zarówno stresami biotycznymi (patogenami i szkodnikami), jak i niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Dzięki wykorzystaniu selekcjonowanych mikroorganizmów rolnicy mogą zwiększyć produktywność oraz rentowność swoich upraw, a jednocześnie zminimalizować zużycie syntetycznych środków ochrony roślin w trosce o środowisko.

Biologiczne rozwiązania są bazą nowej generacji środków ochrony roślin. Jak to robimy?

Oto kilka sposobów, w jaki dostarczamy narzędzia biologiczne do ochrony upraw nowej generacji. Preparaty biologiczne Microbe+ składają się ze starannie dobranej mieszanki bakterii, które współpracują ze sobą w celu stworzenia zdrowego mikrobiomu. Badaliśmy interakcje między różnymi mikroorganizmami i ich wpływ na uprawy. Identyfikując najbardziej skuteczne kombinacje mikroorganizmów, opracowaliśmy produkty, które wspierają wzrost roślin i chronią przed patogenami. Opracowaliśmy metody, które pozwalają na hodowle mikrobów, tak aby produkowały więcej metabolitów potrzebnych do stymulacji i ochrony roślin. Dzięki opracowanym technikom fermentacji zachęcamy drobnoustroje do współpracy i wytwarzania wysokich stężeń fitohormonów, enzymów i metabolitów korzystnych dla chronionych upraw.

Produkty stworzone z naukowej pasji. Sprawdzone w terenie, zatwierdzone przez rolnictwo.

Do optymalizacji naszych produktów biologicznych używamy najnowocześniejszych metod biochemicznej identyfikacji metabolitów.

Ich skuteczność została przetestowana na wielu uprawach oraz w przypadku szerokiego spektrum chorób. Aby osiągnąć wysoki plon, niezbędne jest wspomaganie roślin już od najwcześniejszych faz ich rozwoju. Starannie dobrane dawkowanie i czas aplikacji gwarantują optymalny rozwój roślin oraz pomagają w uzyskaniu najwyższej produkcji i najlepszej jakości plonów podczas zbiorów. Wszystko to finalnie przekłada się na zwiększenie zysków z upraw.

Pokonywanie wyzwań dzięki PRODUKTOWI BIOLOGICZNEMU

Pomagamy rolnikom radzić sobie z wyzwaniami i przekształcać rolnictwo konwencjonalne w zrównoważone dzięki:
1) skutecznej kontroli patogenów - Biologiczne produkty Microbe+ chronią roślinę przed patogeny takimi jak grzyby, bakterie i wirusy. Produkty Microbe+ zawierają korzystne mikroorganizmy i naturalne związki, które mogą ograniczają i zapobiegają wzrostowi organizmów patogenicznych.
2) zwiększeniu odporności roślin - Nasze produkty wzmacniają naturalne mechanizmy obronne roślin przed szkodnikami i chorobami. Stymulujemy naturalny układ odpornościowy rośliny, czyniąc ją bardziej odporną na patogeny. Poprzez poprawę odporności roślin, rolnicy mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na chemiczne pestycydy i poprawić ogólne zdrowie i wydajność swoich upraw.
3) redukcji pozostałości środków syntetycznych- Stosując nasze biologiczne środki nie ma problemu z pozostałościami, bo są to w pełni bezpieczne i biodegradowalne produkty. Rolnicy mogą produkować bezpieczniejszą i zdrowszą żywność dla konsumentów, wolną od pestycydów.

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ UPRAW DZIĘKI
BIOLOGICZNEMU PRODUKTOWI MICROBE PLUS

1. BEZPIECZEŃSTWO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 1. naturalne szczepy bakteryjne
 2. naturalne substancje wytwarzane przez bakterie
 3. całkowicie biodegradowalne
 4. brak problemów z pozostałościami w ziarnie, owocach i warzywach
 5. wydłużony okres przechowywania / przydatności do spożycia owoców i warzyw
 6. do stosowania w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym
 7. ograniczona emisja gazów cieplarnianych związanych ze stosowaniem syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów.

2. SKUTECZNOŚĆ I WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

 1. stymulacja wzrostu i rozwoju roślin
 2. poprawia produktywność upraw i jakości plonów
 3. większa tolerancja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
 4. udowodniona w badaniach laboratoryjnych i polowych skuteczność w zwalczaniu szerokiego spektrum patogenów
 5. testowane na zbożach, rzepaku, ziemniakach, burakach cukrowych, owocach i warzywach.

3. ŁATWOŚĆ UŻYCIA

 1. do stosowania konwencjonalnym sprzętem ochroniarskim
 2. do stosowania w mieszaninie ze środkami ochrony roślin, w tym fungicydami, a także nawozami i innymi biostymulatorami
 3. brak specjalnych wymagań co do przechowywania (+5 do +38 ºC)
 4. skuteczne w niskich dawkach aplikacyjnych

Wszystko to sprawia, że produkty biologiczne są łatwym do użycia, zrównoważonym narzędziem dla rolników i częścią zintegrowanego systemu zarządzania uprawami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie biologicznych produktów? Napisz do nas!

EKSPERCI W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGICZNYCH BADAŃ I ROZWOJU ORAZ INNOWACJI W ROLNICTWIE

Naszą przewagą jest wizja, pasja i własność intelektualna, dzięki którym tworzymy nowe produkty, pozwalające rolnikom i przyszłym pokoleniom osiągnąć lepsze plony w szybko zmieniających się warunkach klimatycznych.

NOWOŚĆI

1. Microbe Plus został wybrany spośród 3000 uczestników ze 139 krajów jako jedno z 10 najlepszych rozwiązań w konkursie TFF-Thought For Food x Hello Nature Topical Prize on Sustainable Crop Inputs.

Zobacz więcej

2. Microbe Plus został wybrano jako najbardziej innowacyjny start-up roku w konkursie INNOVEIT Warsaw Prize 2022.

Zobacz więcej

3. Wywiad Microbe Plus: The Ecosystem: innovation in biocontrol held back by lack of fast-track.

Zobacz wywiad

4. Microbe Plus został wybrany spośród 1000 aplikacji do program EIT FOOD ACCELERATOR NETWORK 2022 i współpracy z University of Reading oraz University of Cambridge.

Zobacz więcej

5. Microbe Plus został wybrany do udziału w tym elitarnym programie MassChallenge Switzerland.

Zobacz więcej

6. Microbe Plus został uznany przez raport Kozminski Business Hub za "Positive Impact Startups. Radykalne innowacje społeczne".

Zobacz więcej

PRZEMIANY WYMAGAJĄ PARTNERSTWA

W Microbe Plus wierzymy w promowanie zrównoważonej produkcji rolnej za pomocą innowacyjnych rozwiązań biologicznych takich jak biopestycydy, biostymulatory i bionawozy. Efektywne środki biologiczne są kluczowym elementem przyspieszenia transformacji.

Partnerstwo branżowe:

BayWa
Suedzucker
REM analytics
SomiGro
BIOTREX
HUMATICO
Nitro terra technology

Społeczności innowacyjne i ośrodki badawcze:

Mass Challange Switzerland
Eit Food
34D1 Eagle Labs
Climate Accelerator
Cambridge Learning Getaway
Spinus
Uniwerystet przyrodniczy

Rolnicy:

Haase Farm
FakAgro
GR Radłów
Horti Team
Winnica UJ